Sorry, this video is not available in your country.

Làng Làm Lò Đất Xứ Hòn Vào Mùa Tết

chia sẻ

Làng Làm Lò Đất Xứ Hòn Vào Mùa Tết

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 26/11/2023
Ấp Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất vốn nổi tiếng với nghề nặn cà ràng ông táo, có tuổi đời trăm năm. Những ngày này, Làng nghề đang vào vụ sản xuất tết với không khí lao động hối hả.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm