Sorry, this video is not available in your country.

Lãnh Đạo Đảng Tiến Bước Thái Lan Từ Chức

chia sẻ

Lãnh Đạo Đảng Tiến Bước Thái Lan Từ Chức

Người đăng:
Ngày đăng: 16/09/2023
Lãnh đạo Đảng Tiến bước ở Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat, đã từ chức ngày hôm nay. Dự kiến đảng này sẽ bầu lãnh đạo mới vào ngày 24/9.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm