Sorry, this video is not available in your country.

Lãnh Đạo Việt Nam Có Sử Dụng Xe Oto Vinfast?

chia sẻ

Lãnh Đạo Việt Nam Có Sử Dụng Xe Oto Vinfast?

Chủ tịch nước Việt Nam đi xe gì? Xe Vinfast thu hút được rất nhiều chú ý, nhưng có thể thay thế Mercedes-Benz trong việc phục vụ Nguyên thủ quốc gia Việt Nam trong tương lai? Ô tô Vinfast có thực sự trở thành niềm tự hào dân tộc để xuất hiện trong các sự kiện ngoại giao?