Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Tú Bà Cuối Cùng - Last Madame | Tập 1

7.6 / 15 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ, Châu Á
Đạo diễn: Jean Yeo
Một nhân viên ngân hàng thành công nhưng lạnh lùng ở Hong Kong (Trung Quốc) trở lại Singapore để quyết định số phận căn nhà cô được thừa kế từ bà cố, nhưng lại khám phá ra một lịch sử đầy phức tạp và gây tranh cãi.  

Có thể bạn thích