Sorry, this video is not available in your country.

Lấy Khối U “Như Bầu 9 Tháng” Trong Bụng Nữ Bệnh Nhân 60 Tuổi

chia sẻ

Lấy Khối U “Như Bầu 9 Tháng” Trong Bụng Nữ Bệnh Nhân 60 Tuổi

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 02/06/2020
Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật cắt một khối u lớn “như bầu 9 tháng” cho một nữ bệnh nhân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm