Sorry, this video is not available in your country.

Lễ Hội Té Nước Ở Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

chia sẻ

Lễ Hội Té Nước Ở Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Lễ hội té nước truyền thống được xem là lễ đón năm mới của cộng đồng dân tộc Thái ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sự kiện văn hóa này đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm