Sorry, this video is not available in your country.

Lễ Trao Giải Oscar 2022 Sẽ Có Người Dẫn Chương Trình

chia sẻ

Lễ Trao Giải Oscar 2022 Sẽ Có Người Dẫn Chương Trình

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/01/2022
Sau 3 năm không sử dụng người dẫn chương trình (MC), lễ trao giải Oscar lần thứ 94-2022 sẽ trở lại với truyền thống là có MC chính dẫn dắt toàn bộ chương trình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm