Sorry, this video is not available in your country.

Lễ Vật Theo Chủ Đề Covid Cho Ngày Tết Thanh Minh Của Malaysia

chia sẻ

Lễ Vật Theo Chủ Đề Covid Cho Ngày Tết Thanh Minh Của Malaysia

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/04/2021
Khẩu trang giấy và kính bảo hộ là một trong những lễ vật mà người dân tộc Trung Quốc ở Malaysia đốt để đánh dấu "Ngày lễ thanh minh", hy vọng tổ tiên của họ có thể sử dụng chúng để chống lại coronavirus ở thế giới bên kia.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm