Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Lego - Siêu Anh Hùng DC: Liên Minh Công Lý Đối Đầu Liên Minh Bizzaro - Lego: Justice League Vs. Bizarro League

Trên Trái đất, Siêu Nhân và Liên Minh Công Lí vẫn thực hiện công việc ngăn chặn kẻ xấu. Nhưng khi thế giới Bizarro bị đe dọa, Bizarro đã quay lại Trái đất để đồng hóa Liên Minh Công Lý nhằm tạo ra những anh hùng giống như hắn.  

Có thể bạn thích

Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 4.0 104 Phút
Phim lẻ 8.8 74 Phút
Phim lẻ 6.3 72 Phút
Phim lẻ 8.2 69 phút
Phim lẻ 8.4 93 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim lẻ 7.2 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 7.2 100 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.7 90 Phút
Phim lẻ 8.9 132 Phút
Phim lẻ 10.0 119 phút
Phim lẻ 8.0 100 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 10.0 109 Phút
Phim lẻ 7.6 143 Phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 10.0 126 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 10.0 159 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 7.9 116 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút