Sorry, this video is not available in your country.

Lên Khu Rừng Linh Kỳ Bí Ở Quảng Nam “Sống Ảo, Chữa Lành”

chia sẻ

Lên Khu Rừng Linh Kỳ Bí Ở Quảng Nam “Sống Ảo, Chữa Lành”

Người đăng: phuongntl
Ngày đăng: 24/05/2024
Mỗi năm vào cao điểm mùa hạ cũng là lúc đỉnh Quế, thôn Voòng, xã Tr’hy, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đẹp nhất, khi đó, khu rừng già cổ thụ xếp tầng lớp dưới những khối mây có cảm giác như đất trời hòa làm một.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm