Sorry, this video is not available in your country.

Liên Minh Châu Âu Đồng Ý Cấm Du Lịch Để Ngăn Chặn Covid-19

chia sẻ

Liên Minh Châu Âu Đồng Ý Cấm Du Lịch Để Ngăn Chặn Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/03/2020
Các nhà lãnh đạo của các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đã đồng ý thực hiện lệnh cấm du lịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm