Sorry, this video is not available in your country.

Limousine Lai Bán Tải Aznom Palladium - Đây Đã Là Chiếc Xe Kỳ Quái Nhất?

chia sẻ

Limousine Lai Bán Tải Aznom Palladium - Đây Đã Là Chiếc Xe Kỳ Quái Nhất?

Có thể nói là biên giới về định nghĩa kiểu dáng xe đang ngày càng bị xóa nhòa. BMW X6 là crossver lai coupe, Audi A7 thì nổi tiếng với tạo hình sedan lai coupe, rồi những chiếc như 6-Series GT cũng chẳng biết gọi là crossover, sedan, hatchback, hay fastback.