Sorry, this video is not available in your country.

Lính Cứu Hỏa Chiến Đấu Trong Khu Rừng Rực Cháy Gần Ngoại Ô Athens

chia sẻ

Lính Cứu Hỏa Chiến Đấu Trong Khu Rừng Rực Cháy Gần Ngoại Ô Athens

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 03/08/2021
Một đám cháy đã thiêu rụi những khu rừng ở chân núi Penteli đe dọa vùng ngoại ô xung quanh ở phía Bắc Athens. Hơn 140 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi 10 máy bay trực thăng và tám máy bay cứu hỏa được huy động để kiềm chế đám cháy dù các nỗ lực của họ bị gió mạnh cản trở. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm