Sorry, this video is not available in your country.

Lính Cứu Hỏa Trung Quốc Lao Ra Khỏi Phòng Tắm Sau Khi Nghe Tiếng Còi Khẩn Cấp

chia sẻ

Lính Cứu Hỏa Trung Quốc Lao Ra Khỏi Phòng Tắm Sau Khi Nghe Tiếng Còi Khẩn Cấp

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/04/2021
Một lính cứu hỏa ở tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc, lao ra khỏi phòng tắm sau khi nghe thấy tiếng còi khẩn cấp. Đôi dép của anh ấy bị rơi lại trong khi anh ấy đang trên đường mặc quần áo, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chạy bằng chân trần.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm