Sorry, this video is not available in your country.

Linh Miêu Iberia Của Tây Ban Nha Phục Hồi Trở Lại Sau Nguy Cơ Tuyệt Chủng

chia sẻ

Linh Miêu Iberia Của Tây Ban Nha Phục Hồi Trở Lại Sau Nguy Cơ Tuyệt Chủng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/08/2021
Trong năm 2002 chỉ còn lại 100 con linh miêu trên thế giới. Giờ đây nhờ có các chương trình nhân giống mà có ít nhất 1.100 con. Nhưng WWF cho biết cần có thêm 3.000 con linh miêu nữa trước khi loài này được tính là an toàn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm