Sorry, this video is not available in your country.

Lính Mới (Phần 4 - Tập 21)

chia sẻ

Lính Mới (Phần 4 - Tập 21)

Thoát khỏi thân phận lính mới, John Nolan giờ trở thành sĩ quan bậc P2, có thêm quyền hạn, quyền quyết định và có thể làm nhiệm vụ mà không cần người hướng dẫn. Anh sẽ xử trí ra sao trước những thách thức hàng ngày trong công việc cảnh sát?