Sorry, this video is not available in your country.

Lính Mỹ Trở Về Từ Afghanistan Đoàn Tụ Cùng Gia Đình

chia sẻ

Lính Mỹ Trở Về Từ Afghanistan Đoàn Tụ Cùng Gia Đình

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/09/2021
Nhờ có công nghệ mà những người lính có thể gọi Facetime và nói chuyện với gia đình, đó là một lợi thế. Những năm đầu tiên xa nhà thực sự khó khăn nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn cả rồi, họ đã được về nhà.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm