Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Bữa Trưa Nhỏ - Little Lunch | Tập 1

9.8 / 11 đánh giá
Đạo diễn: Robyn Butler Wayne Hope
Sản xuất: Gristmill
Mỗi tập phim trong "Bữa Trưa Nhỏ" là một câu chuyện xảy ra bên ngoài không gian lớp học. Đứng trước mỗi tình huống, các bạn sẽ phải cùng nhau tìm ra cách giải quyết thật phù hợp, từ đó rút ra những bài học đáng quý cho mình.

Có thể bạn thích