Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ: Little Red

5.1 / 10 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ sai Khăn Đỏ mang bánh đến cho bà ngoại đang ốm ở cuối bìa rừng. Trên đường đi, Khăn Đỏ gặp con sói hung ác, rắp tâm hãm hại hai bà cháu...
Tags: Audio

Có thể bạn thích