Sorry, this video is not available in your country.

Lo Sợ Về Một Chiến Thắng Cực Hữu Khi Người Ý Bỏ Phiếu

chia sẻ

Lo Sợ Về Một Chiến Thắng Cực Hữu Khi Người Ý Bỏ Phiếu

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 01/10/2022
Người Ý bắt đầu bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử dự kiến sẽ mở ra chính phủ đầu tiên của đất nước do cực hữu lãnh đạo kể từ thời Benito Mussolini. Đảng Anh em của Ý do Giorgia Meloni lãnh đạo đang dẫn đầu các cuộc thăm dò và có vẻ sẽ nhậm chức.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm