Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hạt Giống Yêu Đời

Hạt Giống Yêu Đời: Lời Giới Thiệu

9.6 / 8 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
''Hạt Giống Yêu Đời'' được Robert Fulghum viết trong suốt nhiều năm. Những bài viết này lúc đầu ông viết chủ yếu dành cho bạn bè, gia đình, các sinh viên của ông, sau đó được tập hợp thành một quyển sách mang tên "All I really need to know I learned in Kindergarten".
Tags: Audio

Có thể bạn thích