Sorry, this video is not available in your country.

London: Các Chuyến Tàu Vắng Tanh Dù Lệnh Phong Tỏa Được Nới Lỏng

chia sẻ

London: Các Chuyến Tàu Vắng Tanh Dù Lệnh Phong Tỏa Được Nới Lỏng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/05/2020
Các nhà ga xe lửa trên khắp London vẫn gần như trống rỗng mặc dù chính phủ khuyến khích những người không thể làm việc ở nhà có thể đến nơi làm việc.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm