Sorry, this video is not available in your country.

London Sử Dung Xe Robot Công Nghệ AI Để Cung Cấp Thuốc Chăm Sóc Tại Nhà

chia sẻ

London Sử Dung Xe Robot Công Nghệ AI Để Cung Cấp Thuốc Chăm Sóc Tại Nhà

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/11/2020
Một robot giao hàng tự động đang được thử nghiệm vận chuyển thuốc đến các nhà chăm sóc ở London trong thời gian bị phong tỏa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm