Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Lửa

5.4 / 9 đánh giá
Thể loại: Phim, Chiến tranh
Đạo diễn: Phạm Văn Khoa
Sản xuất: Hãng Phim Truyện Việt Nam
''Lửa'' kể về câu chuyện giản dị của những người nông dân, dù nghèo khó hay phải sống dưới ách áp bức của bọn ngụy quyền vẫn kiên trì bao bọc cho lực lượng Việt Minh nuôi quân, chờ ngày vùng lên giành lại đất nước.

Có thể bạn thích