Sorry, this video is not available in your country.

Luật Do ChatGPT Soạn Trong 15 Giây Được Thông Qua

chia sẻ

Luật Do ChatGPT Soạn Trong 15 Giây Được Thông Qua

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Hội đồng thành phố Porto Alegre tại Brazil đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự luật về đồng hồ đo nước mà không hề biết rằng đây hoàn toàn là sản phẩm do chatbot AI đề xuất. Thông tin này vừa được Ủy viên hội đồng thành phố Porto Alegre, Ramiro Rosario tiết lộ trên mạng xã hội X (Twitter).

Tin Tức Tất cả

Xem thêm