Sorry, this video is not available in your country.

Luật Lưu Trữ (Sửa Đổi): Rà Soát Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

chia sẻ

Luật Lưu Trữ (Sửa Đổi): Rà Soát Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

Người đăng:
Ngày đăng: 26/02/2024
Cho ý kiến về vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), tại phiên họp thứ 30 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 22/2, các ý kiến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng việc cấp chứng chỉ cần đảm bảo chặt chẽ, nhưng cũng cần có những quy định phù hợp với thực tiễn để không gây khó cho người làm công tác Lưu trữ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm