Sorry, this video is not available in your country.

Luật Phòng Không Nhân Dân: Quản Lý Hoạt Động Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ

chia sẻ

Luật Phòng Không Nhân Dân: Quản Lý Hoạt Động Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/06/2024
Dự án Luật Phòng không nhân dân tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động phòng không nhân dân, trong đó có việc quản lý các hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Đây là nội dung được Quốc hội thảo luận ngày 19/6.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm