Sorry, this video is not available in your country.

Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ Triển Khai Để Hỗ Trợ Các Bệnh Viện Bị Quá Tải

chia sẻ

Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ Triển Khai Để Hỗ Trợ Các Bệnh Viện Bị Quá Tải

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 14/01/2022
Bang California của Mỹ sẽ điều 200 thành viên Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ hàng chục địa điểm xét nghiệm. Tại bang Oregon, nhóm đầu tiên gồm 125 thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai tới các bệnh viện vào tuần tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm