Sorry, this video is not available in your country.

Lý Do Dự án Kênh Hàng Bàng Gần 10 Năm Chưa Xong

chia sẻ

Lý Do Dự án Kênh Hàng Bàng Gần 10 Năm Chưa Xong

Người đăng:
Ngày đăng: 02/12/2023
Dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 (thuộc phường 1 và 2, quận 6, TPHCM) được UBND TPHCM phê duyệt năm 2015. Dự án được thực hiện với mục tiêu chống ngập, cải thiện môi trường cho khu vực. Dự kiến dự án được thực hiện từ 2016 đến 2019, nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm