Sorry, this video is not available in your country.

Lý Sơn Gấp Rút Xử Lý Rác Thải Sau Bão

chia sẻ

Lý Sơn Gấp Rút Xử Lý Rác Thải Sau Bão

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 30/09/2022
Tại Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sau bão số 4, lượng rác thải gồm cây cối ngã đổ, phế liệu, rác thải sinh hoạt thải ra môi trường cùng rác thải ngoài biển trôi dạt vào quá lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường sau bão đang là vấn đề cấp bách. Chính quyền và người dân đang nỗ lực xử lý rác thải để trả lại môi trường xanh, sạch đẹp, đảm bảo cho cuộc sống trở lại bình thường.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm