Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Madagascar

Bốn con vật trốn thoát khỏi vườn thú trung tâm New York,và với sự hỗ trợ của 4 chú chim cánh cụt, chúng đã tới Madagascar, giữa một đám vượn cáo vui vẻ.  

Có thể bạn thích