Sorry, this video is not available in your country.

Malaysia: Ngành Sầu Riêng Lao Đao Vì Phong Tỏa Nghiêm Ngặt

chia sẻ

Malaysia: Ngành Sầu Riêng Lao Đao Vì Phong Tỏa Nghiêm Ngặt

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/02/2021
Các hạn chế do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhu cầu trong nước và khiến các thương nhân phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm