Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thí Nghiệm Hóa Học Vui

Những Thí Nghiệm Hay: Mãn nhãn những phản ứng hóa học "thần kỳ" nhất

Thể loại: Khoa giáo, Học hành
Những thí nghiệm hay, thí nghiệm vui, độc đáo và lạ về hóa học và vật lý sẽ được cập nhật tại đây.

Có thể bạn thích