Sorry, this video is not available in your country.

Màn Trình Diễn Đi Trên Dây Tới Tháp Eiffel

chia sẻ

Màn Trình Diễn Đi Trên Dây Tới Tháp Eiffel

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/09/2021
Vận động viên đi bộ dây buộc chặt người Pháp Nathan Paulin vượt qua con đường dốc dài 600 mét giữa Tháp Eiffel và Nhà hát National de Chaillot ở Paris - một kỳ tích mà bản thân anh mô tả là "không dễ dàng như tôi nghĩ".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm