Sorry, this video is not available in your country.

Mất Cảm Nhận Mùi Vị - Triệu Chứng Khó Lường Của Covid-19

chia sẻ

Mất Cảm Nhận Mùi Vị - Triệu Chứng Khó Lường Của Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 29/03/2020
Các triệu chứng của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thường bao gồm ho khan, sốt và khó thở. Nhưng tại Anh thì mất vị giác - là một dấu hiệu sớm của bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm