Sorry, this video is not available in your country.

Mất Hơn 1 Giờ Để Di Chuyển Khoảng 1km Qua Đoạn Đường Sạt Lở Ở Cà Mau

chia sẻ

Mất Hơn 1 Giờ Để Di Chuyển Khoảng 1km Qua Đoạn Đường Sạt Lở Ở Cà Mau

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 21/11/2023
Vụ sạt lở đất ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã làm cho hàng trăm mét lộ nhựa liên xã trôi xuống sông. Sạt lở diễn ra nhiều lần làm giao thông gián đoạn, đời sống, sinh hoạt của người dân bị xáo trộn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm