Sorry, this video is not available in your country.

Máy Bay Điện Lớn Nhất Thế Giới Hoàn Thành Chuyến Bay Đầu Tiên

chia sẻ

Máy Bay Điện Lớn Nhất Thế Giới Hoàn Thành Chuyến Bay Đầu Tiên

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 03/06/2020
Chiếc phi cơ thương mại chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất thế giới, Cessna 208B Grand Caravan vừa thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ở Mỹ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm