Sorry, this video is not available in your country.

Máy Xử Lý Nước Ngọt ''Trùm Mền'', 2/3 Hộ Dân Thiếu Nước Sinh Hoạt

chia sẻ

Máy Xử Lý Nước Ngọt ''Trùm Mền'', 2/3 Hộ Dân Thiếu Nước Sinh Hoạt

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 08/04/2020
Dù 2/3 hộ dân ở xã thiếu nguồn nước ngọt để sinh hoạt; trong khi đó một máy xử lý nước đạt chất lượng mà nhà tài trợ đã tặng thì bỏ phế. Đó là điều nghịch lý xảy ra tại xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm