Sorry, this video is not available in your country.

Mcdonald Mở Cửa Trở Lại Tại Ukraine

chia sẻ

Mcdonald Mở Cửa Trở Lại Tại Ukraine

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 28/09/2022
McDonald’s mở lại một số nhà hàng ở Ukraine, giúp khởi động các cuộc đàm phán khôi phục khi chiến tranh bùng phát.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm