Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Mechamato: Phần 1 - Mechamato S1 | Tập 1

10.0 / 2 đánh giá
Đạo diễn:
Amato tình cờ gặp một tàu không gian nhốt rất nhiều rô-bốt xấu. Trong số đó có Mechabot. Amato trở thành chủ nhân của Mechabot và họ có thể kết hợp với nhau thành siêu nhân Mechamato. Nhiệm vụ của họ là bắt những rô-bốt xấu thoát ra khỏi tàu vũ trụ.

Có thể bạn thích