Sorry, this video is not available in your country.

Mexico Khiếu Nại Tại Liên Hiệp Quốc Về Bất Bình Đẳng Vắc-xin

chia sẻ

Mexico Khiếu Nại Tại Liên Hiệp Quốc Về Bất Bình Đẳng Vắc-xin

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/02/2021
Mexico sẽ khiếu nại tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này về việc tiếp cận không bình đẳng đối với vắc xin Covid-19, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard thông báo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm