Sorry, this video is not available in your country.

Mexico: Tổ Chức Tang Lễ Bằng Ô Tô Trong Đại Dịch Covid-19

chia sẻ

Mexico: Tổ Chức Tang Lễ Bằng Ô Tô Trong Đại Dịch Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/05/2020
Tang lễ được thực hiện bên cạnh một nghĩa trang, quan tài được đặt dưới một cái lều và có đường cho ô tô đi qua để có thể viếng nạn nhân từ trên xe.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm