Sorry, this video is not available in your country.

''Miễn Dịch Cộng Đồng'' Có Ngăn Cản Được Đại Dịch Covid-19?

chia sẻ

''Miễn Dịch Cộng Đồng'' Có Ngăn Cản Được Đại Dịch Covid-19?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 18/03/2020
Miễn dịch cộng đồng (còn được gọi là miễn dịch bầy đàn) là một hình thức bảo vệ gián tiếp chống bệnh truyền nhiễm diễn ra khi một tỷ lệ lớn dân cư đã trở nên miễn dịch với một loại vi khuẩn lây nhiễm.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm