Sorry, this video is not available in your country.

Minh Chứng Tình Đoàn Kết Dẫn Tới Thành Công Trong Vụ Sập Hầm Tại Ấn Độ

chia sẻ

Minh Chứng Tình Đoàn Kết Dẫn Tới Thành Công Trong Vụ Sập Hầm Tại Ấn Độ

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/11/2023
Sau 17 ngày mắc kẹt bên trong đường hầm tại bang Uttarakhand , Ấn Độ, toàn bộ 41 thợ mỏ bị mắc kẹt đã được giải cứu khỏi đường hầm Silhyara. Đây là minh chứng về tình đoàn kết, tinh thần đồng đội sẽ chiến thắng mọi khó khăn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm