Sorry, this video is not available in your country.

Mối Liên Kết Có Thể Của Biden Với Ấn Độ Gây Ra Cơn Điên Cuồng Tìm Kiếm Phả Hệ

chia sẻ

Mối Liên Kết Có Thể Của Biden Với Ấn Độ Gây Ra Cơn Điên Cuồng Tìm Kiếm Phả Hệ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/11/2020
Quá phấn khích về nguồn gốc tổ tiên của Kamala Harris, Ấn Độ đã cố gắng khai quật các liên kết cũ với ông Joe Biden. Một tấm bảng kỷ niệm thuyền trưởng người Anh Christopher Biden thế kỷ 19 là một phát hiện đáng khích lệ cho các nhà nghiên cứu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm