Sorry, this video is not available in your country.

Mong Sớm Đến Ngày Công Nhận Liệt Sĩ Cho 8 Chiến Sĩ Văn Công Ở Nàn Ma

chia sẻ

Mong Sớm Đến Ngày Công Nhận Liệt Sĩ Cho 8 Chiến Sĩ Văn Công Ở Nàn Ma

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Câu chuyện về 11 chiến sĩ văn công anh dũng trong trận chiến tiễu phỉ năm 1952 mà chúng tôi đề cập hôm qua vẫn còn nhiều điều để suy ngẫm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm