Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tiểu Hầu Vương: Phần 1 - Monkie Kid S1 | Tập 11

Monkie Kid, còn được gọi là MK, sống một cuộc sống bình thường như một cậu bé giao hàng mì cho đến khi số phận chọn cậu cho một nhiệm vụ huyền thoại chống lại kẻ thù hùng mạnh đã bị khuất phục bởi Monkey King vài trăm năm trước.

Có thể bạn thích