Sorry, this video is not available in your country.

Một Bệnh Viện Tâm Thần Phải Cách Ly Do Nhân Viên Nhiễm Covid-19

chia sẻ

Một Bệnh Viện Tâm Thần Phải Cách Ly Do Nhân Viên Nhiễm Covid-19

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 20/06/2021
Ngày 19-6, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Trong thời gian cách ly y tế, bệnh viện được tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu tâm thần.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm