Sorry, this video is not available in your country.

Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện (Phần 1 - Tập 1)

Qua nhiều loại trà, khán giả sẽ hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và đời sống hiện đại ở Trung Quốc, và ảnh hưởng của loại đồ uống này trên khắp thế giới.