Sorry, this video is not available in your country.

Một Loại Cây Chỉ Có Ở Chile Có Thể Là Chìa Khóa Cho Loại Vắc-Xin Covid-19 Mới

chia sẻ

Một Loại Cây Chỉ Có Ở Chile Có Thể Là Chìa Khóa Cho Loại Vắc-Xin Covid-19 Mới

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/10/2021
Xuống một con đường nông trại đầy bụi ở vùng Casablanca của Chile, các chuyên gia lâm nghiệp đang ươm một đồn điền cây con của cây Quillay, về mặt kỹ thuật được gọi là Quillaja Saponaria, có vỏ cây hứa hẹn về vắc-xin COVID-19 mạnh nếu nguồn cung còn lâu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm